Atatürk Kronolojisi (1927 Yılı)
Mustafa Kemal Atatürk - Atatürk Kronolojisi

 • 17 Şubat 1927 Amerika Birleşik Devletleri ile yeniden siyasal ilişkilerin kurulması için notalar alınıp verildi.
 • 2 Mart 1927 ”Takrir-i Sükun Kanunu”nun ikinci maddesini değiştiren ve konunu iki yıl daha uzatan kanun TBMM’de kabul edildi.
 • 7 Mart 1927 İstiklal Mahkemeleri kaldırıldı.
 • 10 Nisan 1927 Yerköy-Kayseri Demiryolu işletmeye açıldı.
 • 25 Mayıs 1927 Türkiye-Meksika dostluk antlaşması imzalandı.
 • 28 Mayıs 1927 “Lozan’da Akdolunan Aff-ı Umumi Beyanname ve Protokolünde Mevzubahis 150 Kişilik Listede İsimleri Muharrer Eşhası Türkiye Tabiiyetinden İskatı Hakkında Kanun” TBMM’de kabul edildi.
 • 1 Haziran 1927 Devlet Demiryolları ve Limanları İdaresi kuruldu.
 • 16 Haziran 1927 TBMM’de Yedek Subaylarla ilgili kanun kabul edildi.
 • 18 Haziran 1927 TBMM’de “Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu” kabul edildi.
 • 20 Haziran 1927 TBMM’den “Ziraat ve Baytar Enstitüleri ile Ali Mektepleri Tesisine ve Ziraat Tedrisatının Islahına Dair kanun” kabul edildi.
 • 21 Haziran 1927 TBMM’de “Küçükleri Muzır Neşriyattan Korumu Kanunu” kabul edildi.
 • 27 Haziran 1927 TBMM’de “Umumi Müfettişlikler Teşkiline Dair Kanun” kabul edildi.
 • 30 Haziran 1927 Gazi Mustafa Kemal, İsmet İnönü, Kazım Özalp’ı askerlikten emekliye ayrıldılar.
 • 2 Ağustos 1927 Milletlerarası Lahey Adalet Divanında Bozkurt-Lotüs davasının görüşülmesine başlandı.
 • 27 Ağustos 1927 Gazi Mustafa Kemal’e suikast hazırlamak üzere Sisam Adası’ndan Anadolu’ya geçen Hacı Sami ölü, arkadaşları yaralı olarak yakalandı.
 • 12 Ekim 1927 Amerika Birleşik Devletleri’nin İlk Türkiye Büyükelçisi Joseph C.Grev, Ankara’dan Gazi Mustafa Kemal’e itimatnamesini sundu.
 • 15-20 Ekim 1927 Gazi Mustafa Kemal’in C.H.P. İkinci Kurultayı’nda tarihi büyük nutkunu söylemesi.
 • 19 Ekim 1927 Gazi Mustafa Kemal mülklerini C.H.P.’ye bırakacağını söyledi.
 • 28 Ekim 1927 Türkiye’de birinci genel nüfus sayımı yapıldı. (Sonuç:13.648.270)
 • 1 Kasım 1927 TBMM’nin üçüncü dönemi açıldı. Gazi Mustafa Kemal ikinci kez Cumhurbaşkanlığına seçildi.
 • 4 Kasım 1927 Gazi Mustafa Kemal Ankara Etnografya Müzesi önünde ve Yenişehir’de dikilen heykellerinin açılışını yaptı.
 • 4 Kasım 1927 Afgan Kralı Amanullah Han Ankara’da Gazi Mustafa Kemal’i ziyaret etti.
 • 6 Kasım 1927 Bünyan Mensucak Fabrikası açıldı.
 • 25 Aralık 1927 İlk kadın avukat Süreyya Ağaoğlu göreve başladı.

Benzer içerik:
Bu kategoride yeni eklenen yazılar:
Bu kategoride önceki yazılar:

 

Google Reklam

Anket

En çok hangi kuruma güveniyorsunuz?
 

Kimler Çevrimiçi

Şu anda 20 ziyaretçi çevrimiçi